Tập đoàn CĐ Việt Nam

Chúng tôi sáng tạo và mang lại giá trị cho bạn

Với tiềm lực tài chính mạnh, công nghệ tiên tiến, hệ thống quản lý chất lượng chặt chẽ, đội ngũ cán bộ lành nghề, bộ máy quản lý năng động trong một tổ chức chuyên nghiệp, công ty cổ phần Tập Đoàn CĐ Việt Nam cam kết luôn là đầu tư tốt nhất, có chất lượng cao nhất, đảm bảo tiến độ và hiệu quả các công trình thực hiện đầu tư.

Xem chi tiết

Đầu tư cơ sở hạ tầng

Với tiềm lực tài chính mạnh, công nghệ tiên tiến, hệ thống quản lý chất lượng chặt chẽ, đội ngũ cán bộ lành nghề, bộ máy quản lý năng động...

Xem thêm

Kinh doanh bất động sản

Với tiềm lực tài chính mạnh, công nghệ tiên tiến, hệ thống quản lý chất lượng chặt chẽ, đội ngũ cán bộ lành nghề, bộ máy quản lý năng động...

Xem thêm

Vật liệu xây dựng

Với tiềm lực tài chính mạnh, công nghệ tiên tiến, hệ thống quản lý chất lượng chặt chẽ, đội ngũ cán bộ lành nghề, bộ máy quản lý năng động...

Xem thêm

Dự án tiêu biểu

Hình ảnh hoạt động

Địa chỉ liên hệ

Công ty cổ phần Tập Đoàn CĐ Việt Nam

Tòa nhà Thương mại Cao Nguyên 2,
Đường Lê Thái Tổ, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

LIÊN HỆ NHANH